autismeworks

Autismeworks en ik

Autisme kwam op mijn levenspad, toen ik pedagogiek studeerde in Amsterdam en les kreeg van een zeer bevlogen en ervaren orthopedagoog en autisme deskundige. Ik was meteen geboeid door dit bijzondere  ‘anders-zijn’, die de grootste obstakels kent op het gebied van de communicatie.

Misschien juist wel omdat communicatie alles betekent in onze westerse wereld, maar ook omdat ik, zelf heel gevoelig, me afvroeg hoe dit ‘anders-zijn’of misschien wel eerder ‘eigen-zijn’ precies werkt bij deze mensen.

Na afronding van de opleiding tot pedagoog, werkte ik enige tijd als zelfstandige in de thuiszorg en gaf opvoedondersteuning bij autisme. Daarna was ik coördinator bij het autisme informatiecentrum in Utrecht, maar na het krijgen van mijn 2e zoon ben ik daarmee gestopt. Begin 2014 volgde ik de intensieve leergang Autismespectrumstoornissen voor professionals door en bij Dr. Martine Delfos. Hier leerde ik de omvattende theorie van het socioschema en de MAS1P in de praktijk te brengen.

Naast de reeds aanwezige theoretische kennis over autisme, de ervaringsdeskundigheid, kreeg ik daarbij een theorie aangereikt, die op een positieve en opbouwende manier met autisme omgaat. Er wordt niet gedacht vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden en groei. Een theorie die bovendien is overgenomen door de Nederlandse overheid en reeds door grote organisaties wordt overgenomen.

Deze website dient als informatiebron voor iedereen die graag meer wil weten over autisme, autisme in relaties. Ook geef ik informatie over hoogsensitiviteit omdat dit nog al eens verward wordt met autisme.

De naam autismeworks is ontstaan vanuit het gevoel dat leven met autisme, zelf autisme hebben of er direct mee te maken hebben, mogelijk is. Dat klinkt een beetje gek misschien, maar autisme roept bij veel mensen nog te vaak negatieve associaties op, terwijl er ook bijzondere, fijne en mooie kanten aan zitten.

ASS heeft zowel invloed op het persoonlijk als op het maatschappelijk functioneren. Het kan in het dagelijkse leven allerlei hindernissen opwerpen. Het kan zich bijvoorbeeld uiten in opvallend apart gedrag, moeilijk contact kunnen maken met anderen, teveel dingen letterlijk nemen, overpikkeld raken, veel weerstand hebben tegen dingen en moeite hebben met plannen en organiseren. Allemaal zaken die het functioneren op school, op het werk en in het gezin en vriendenkring lastig maken. Wanneer het werkelijk is vastgelopen of dreigt vast te lopen dan kan de persoonlijk begeleider meekijken en denken, om samen te zoeken naar de de aanpak die het beste bij je of jullie situatie past, zodat je er ook het meeste effect van zult hebben.

Missie

Mensen informeren, die leven met autisme, zich te verbinden met hun eigen kracht en innerlijke kennis om van daaruit de regie in hun leven te hervinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen reacties mogelijk